NIMOTECH, s.r.o.

Nová HERA W10

Nová HERA W10

19. 07. 2019

HERA W10, přední model platformy HERA, vám pomůže s intuitivnější vizualizací, která vám umožní lépe porozumět diagnóze.
přesné analytické funkce a okamžitý provoz. To je náš závazek pro porodnictví a gynekologie aplikací na podporu
pro celoživotní zdravotní péči o ženy, usilovně usilovat o nové možnosti v diagnostice ultrazvukem.

Přejděte na stránku produktu: HERA W10