NIMOTECH, s.r.o.
HERA W10 Elite
Samsung

HERA W10 Elite

Visionary change

Popis

Samsung HERA W10 Elite, prémiový model platformy HERA, má za cieľ stať sa vizionárským lídrom v oblasti pôrodníckych a gynekologických aplikáciách.
Elegantný obraz, inteligentné automatizované presné funkcie, rýchle ovládanie a ergonómia zohľadňujúca lekárske prostredie poskytuje zdravotníckym pracovníkom diagnostickú istotu. V tomto modernom systéme sú použité výkonné funkcie umelej inteligencie, ktoré zdravotníkov oslobodzujú od stále sa opakujúcich úkonov, najmä funkcia ViewAssist™ zjednodušuje pracovný postup automatickým meraním a anotovaním mnohých zobrazení jednoduchým kliknutím na tlačidlo.

Funkcia MV-Flow™ 3D naviac pomáha detegovať drobné štruktúry s lepšou citlivosťou a rozlíšením, čo umožňuje lepšie klinické rozhodnutia. Všetky tieto nespočetné výhody sú názorne zobrazené prostredníctvom 27palcového monitoru OLED.

 

Crystal Architecture™

Crystal Architecture™, zobrazovacia architektúra kombinujúca technológiu CrystalBeam™ a CrystalLive™, ktorá je založená na S-Vue Transducer™, má poskytovať krištáľovo čistý obraz.

  • CrystalBeam™ je nová technológia formovania lúča, ktorá je prínosná pre zaistenie vysoko kvalitného rozlíšenia obrazu a väčšej uniformity obrazu.
  • CrystalLive™ je nejmodernejší ultrazvukový zobrazovací engine spoločnosti Samsung s vylepšeným spracovaním 2D obrazu, 3D zobrazovaním a spracovaním farebného signálu, ktorý ponúka vynikajúci obrazový výkon a efektívny pracovný postup pri zložitých prípadoch.    

crystal_archi

 

CrystalBeam™

Nový beamforming CrystalBeam™ pre hĺbkové vytváranie obrazu využíva náhodné šírenie vlnenia, súvislého paralelného beamformingu a technológie syntetickej clony, ktoré prinášajú rýchlejší obnovovací kmitočet a zlepšujú uniformitu obrazu.

 01_up

Konvenčné zobrazenie

 Náhodný prenos vlnenia

beam_arrow_right

Priestorové rozlíšenie ↑

02_up 

   

Súvislý paralelný Beamforming beam_arrow_down

CrystalBeam™

03_up

Rozlíšenie kontrastu ↑

beam_arrow_left

Syntetická clona

04_up

Snímkovacia frekvencia ↑

Excelentné využitie umelej inteligencie

Zdokonalený diagnostický systém HERA W10 Elite využíva odborné nástroje a technológie založené na umelej inteligencií, čo prispieva k ďalšiemu rozvoju tohoto odboru. Rast plodu a zdravie žien v podrobných reportoch Vám pomôže vybudovať si väčšiu dôveru a zvýšiť výkonnosť diagnostiky.

HeartAssist™ai_logo1

ViewAssist™ai_logo1

BiometryAssist™ai_logo1

heartassis viewassist biometryassist
Automatizovaný nástroj pre tvorbu reportov o diagnostike srdca plodu, jeho funkcia je založená na technológií Deep Learning. Tento nástroj prevádza automatickú klasifikáciu ultrazvukového obrazu na zobrazenie potrebné pre diagnostiku srdce plodu a poskytuje taktiež výsledky merania. Funkcia je založená na technológií Deep Learning, poskytuje automatickú klasifikáciu ultrazvukových snímkov a anotáciu štruktúr, ktorá pomáha zdravotníkom pri pohodlnom meraní. Funkcia založená na technológií Deep Learning, ktorá poskytuje automatizované merenie biometrie plodu. Umožňuje užívateľom merať rastové parametre plodu jedným kliknutím pri zachovaní konzistencie vyšetrenia.

5D CNS+™ai_logo1

5D Limb Vol.™ai_logo1

S-Detect&trade for Breast;ai_logo1

5d_cns 5d_limb_vol s_detect_for_breast
Využíva inteligentnú navigáciu, ktorá poskytuje 6 meraní z 3 priečnych rezov na mozog plodu pre zvýšenie reprodukovateľnosti merania a zefektívnenia pracovného postupu. Je poloautomatický nástroj pre rýchle a presné meranie objemov hornej časti paže alebo stehna na základe 3 jednoduchých počiatočných bodov na jednej sade objemových dát. Táto merania možno následne použiť k výpočtu presného odhadu hmotnosti plodu a k poskytnutí ďalších informácií o stave výživy plodu. Analyzuje vybrané lézie v ultrazvukovom vyšetrení pŕs a zobrazuje dáta z tejto analýzy, aplikuje BI-RADS ATLAS pre štandardizované reporty a pomáha pri diagnostike pomocou zjednodušeného pracovného postupu.

CrystalLive™ 2D

Sofistikovaný 2D obraz spracovávaný pomocou CrystalLive™

CrystalLive ™ vám pomôže spoľahlivejšie stanoviť diagnózu v základnom 2D obraze. Medzi hlavné výhody 2D snímkov patrí potlačenie tieňov v obraze, redukciu "halo" artefaktov a zmiernenie rozmazania.

Kľúčovou funkciou je ShadowHDR™, ktorá zobrazuje zatienené oblasti, a preto je vhodná najmä pre použitie v oblastiach s vysokým útlmom, ako je hlava plodu alebo chrbtica.

ShadowHDR™sec5_icon01

HQ-Vision™sec5_icon02

ClearVisionsec5_icon03

sec5_img01_off sec5_img02_off sec5_img03_off
sec5_img01_on sec5_img02_on sec5_img03_on
ShadowHDR™ selektívne aplikuje vysokofrekvenčný a nízkofrekvenčný ultrazvuk pre identifikáciu oblastí tieňov, ako je hlava alebo chrbtica plodu, kde dochádza k útlmu. HQ-Vision™ poskytuje jasnejší obraz zmenou niektorých charakteristík ultrazvukových snímkov, ktoré sú mierne rozmazané než v skutočnosti. ClearVision poskytuje jasnejšie hranice tkanív pomocou filtru redukcia šumu a vytvára ostré hrany v 2D obraze. Znižuje "halo" artefakt, ku ktorému dochádza, keď je kontúra tkaniva zvýšená, a odstraňuje šum na hraniciach tkaniva.

CrystalLive™ 3D/4D

Realistická interpretácia 3D/4D

Technológia CrystalLive™ v 3D/4D poskytuje užívateľom realistickejšie snímky vo vysokom rozlíšení. Prekonáva bežné 3D zobrazovacie technológie, pokiaľ ide o zobrazenie malých častí a svetelných efektov. Okrem toho je možné zobraziť 3D anatómiu s realistickejším vnímaním hĺbky a možno zobraziť vnútorné i vonkajšie štruktúry naraz.

CrystalVue™ sec6_icon01

RealisticVue™sec6_icon02

CrystalVueFlow™sec6_icon03

crystal_vue

Chrbtica plodu s CrystalVue™

realistic_vue

Tvár plodu s RealisticVue™ 

crystal_vue_flow

Pupočná šnúra

CrystalVue™ je pokročilá technológia objemového vykresľovania, ktorá zlepšuje vizualizáciu vnútorných a vonkajších štruktúr v jednom vykreslenom obraze prostredníctvom kombinácie intenzity, gradientu a polohy. RealisticVue™ zobrazuje 3D anatomiu s vysokým rozlišením s výnimočnými detailami a realistickým vnímaním hĺbky. Uživateľsky voliteľný smer svetelného zdroja vytvára zložito odstupňované tiene pre lepšie zreteľné anatomické štruktúry. CrystalVue Flow™ je technológia pre renderovanie objemu, ktorá poskytuje ďalšie informáce o morfológií krvného toku na základe funkcie CrystalVue™, ktorá vizualizuje vnútorné štruktúry premietaním 3D dát, čo umožňuje lepšie porozumenie anatomickým štruktúram a cievam okolo.

CrystalLive™ Color

Podrobný popis ciev a dynamiky krvného riečiska

Farebné zobrazenie bolo zdokonalené, aby bolo možné jasne vizualizovať hemodynamiku krvného toku. Väčšia citlivosť vyplývajúca z nového spracovania farebného signálu a realistická 3D vizualizácia krvného toku pomáhajú pochopiť mikrocirkulačné krvné toky, umožňujú presnú detekciu periférnych ciev a meranie objemov pomalých krvných tokov.

LumiFlow™sec7_icon01

MV-Flow™sec7_icon02

S-Flow™sec7_icon03

lumi_flow

Farebný Doppler s LumiFlow&trade (zobrazenie 4 komôr)

mv_flow

Placenta

s_flow

Pupočná šnúra

LumiFlow™ je trojrozmerná vizualizácia toku krvi, ktorá intuitívne pomáha pochopiť štruktúru toku krvi a malých ciev. MV-Flow™ ponúka novú alternatívu k Power Dopplerovi (PD) na vizualizáciu pomalého toku mikrovaskulárnych štruktúr. Vysoké snímkové frekvencie a pokročilé filtrovanie umožňujú MV-Flow™ detailne zobraziť prietok krvi vo vzťahu k okolitému tkanivu alebo patológii so zvýšeným priestorovým rozlíšením. S-Flow™, technológia smerového zobrazovania Power Doppler, ktorá pomáha odhaliť aj periférne cievy. To umožňuje presnú diagnózu v prípadoch, keď je vyšetrenie prietoku krvi obzvlášť náročné.

FreeForm™

Ergodynamika, ktorá zmierňuje nepohodlie

FreeForm™ označuje nový dizajnový motív spoločnosti Samsung. Bol vyvinutý s cieľom poskytnúť pohodlnejšiu diagnostiku tým, že znižuje potrebu presúvať sa z jedného miesta na druhé. Naším cieľom je uspokojiť pracovné prostredie používateľa pomocou mechanizmu ovládacieho panela v jeho najširšom rozsahu a tiež s ohľadom na dosahy prstov používateľa. To mu poskytuje dostatočný priestor pre kolená používateľa.

sec9_img05_lg

Úvodné video  

 sec10_img04_lg

 sec10_info_img01

Pohyblivý ovládací panel

Interná štúdia ukázala, že mechanizmus pohyblivého ovládacieho panela spoločnosti Samsung znižuje tlak na ramená o jednu tretinu v porovnaní s predchádzajúcim modelom. Používateľom totiž poskytuje viac priestoru v blízkosti ovládacieho panela, čo vedie k menšiemu opakovanému namáhaniu počas hodín skenovania. Používatelia teraz môžu vysunúť ovládací panel a zároveň otočiť jeho uhol.

*Štúdia použiteľnosti ovládacieho panela v porovnaní s modelom Samsung WS80A. Testované s použitím rovnakých polôh tela.

Streamlined Workflow

Efektivna spolupráca v reálnom čase, prispôsobiteľná Vášmu spôsobu práce

Sme presvedčení, že skutočne skvelý systém ponúka pracovné podmienky zamerané na zákazníka. Systém HERA W10 Elite prichádza s riešením, ktoré uľahčuje užívateľom vzájomnú spoluprácu, sledovanie a vzdelávanie sa v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa užívatelia nachádzajú. Zjednodušené pracovné postupy uľahčujú každodennú prácu tým, že znižujú počet stlačení kláves a spojujú viac činností do jednej. Užívatelia HERA W10 Elite majú možnosť prispôsobenia diagnostického nastavenia na základe personalizovaného protokolu. Výsledkom je zjednodušenie procesu vyšetrenia a rýchlejšie pracovné postupy.

SonoSync™ sonosync_2

HelloMom™hellomom_icon

27palcový OLED monitormonitor27

sonosync_img hellomom_img
Je riešenie pre zdieľanie snímkov v reálnom čase, ktoré umožňuje spoločnú komunikáciu medzi lekármi a sonografistami za účelom vedenia starostlivosti a školení. Okrem toho je k dispozícií hlasový chat a funkcia označovania snímkov v reálnom čase pre efektívnu komunikáciu a taktiež funkcia MultiVue pre sledovanie viac ultrazvukových snímkov na jednej obrazovke. Je jednoduché a bezpečné riešenie pre zdieľanie vybraných snímkov plodov pomocou generovania QR kódu. Tehotné ženy a ich rodinní príslušníci si môžu stiahnuť snímky plodu naskenovaním QR kódu pomocou chytrého telefónu, čim sa zníži problém s inštaláciou samostatnej aplikácie.. Zväčšenie veľkosti monitoru o 57%. Vďaka 27palcovému monitoru OLED* možno pohodlne zobrazovať snímky v rôznych skenovacích prostrediach. OLED realisticky zobrazuje čiernu farbu, čo je vhodné pre rôzne charakteristiky ultrazvukových snímkov s čiernym pozadím.

QuickPreset

TouchGesture

Kontextové tlačidlo

quickpreset touchgesture contextual_button
Jedným dotykom môže užívateľ zvoliť najbežnejšie kombinácie sondy a presetu. Funkcia QuickPreset zvyšuje efektivitu a uľahčuje celodenné skenovanie. Umožňuje intuitívne otáčať, približovať, orezávať a presúvať 3D obrázky priamo z dotykovej obrazovky. V závislosti na výbere položiek ultrazvukovej kontroly užívateľom môžu byť požadované diagnostické funkcie priradené tlačidlám ovládacieho panelu, aby sa znížila náročnosť výberu z ponuky.

Rýchl spustenie systému vďaka funkcií MobileSleep

Spustenie systému z režimu spánku ušetrí približne 63% Vášho času v porovnaní s bežným spustením. Systém MobileSleep sa rýchlo prepne do režimu spánku, čo uľahčuje ovládanie systému.

 sec11_img04_lg_2

Galéria

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.