NIMOTECH, s.r.o.
V6
Samsung

V6

Embracing efficiency in your daily ultrasound scanning

Popis

Efektivita pri každodennom ultrazvukovom skenováni 

Začnite svoju cestu k efektívnej zdravotnej starostlivosti s ultrazvukovým systémom Samsung V6.
Špičkový zobrazovací engine Crystal Architecture™ spoločnosti Samsung navyše zaisťuje vysokú spoľahlivosť ultrazvukového vyšetrenia.
Naše robustné riešenie pre všeobecné zobrazovanie ponúka čistotu obrazu, ale aj pokročilé automatické funkcie založené na využití umelej inteligencie.

Inšpirujúca každodenná efektivita s V6

efficient_care

Efficient Care, zažite jednoduchosť s naším ľahko použiteľným systémom, ktorý bol špeciálne navrhnutý tak, aby vám uľahčil prácu, zvýšil efektivitu a šetril čas. Náš výkonný systém je navyše vybavený batériou, ktorá poskytuje ďalšie prevádzkové pohodlie. Ultrazvukový systém Samsung V6 je partnerom, na ktorého se môžete spoľahnúť a ktorý vám zaistí výnimočnú efektivitu pri plnení vaších každodenných ultrazvukových potrieb.

Zobrazovacia technológia založená na architektúre Crystal Architecture™

diagram_crystal

Crystal Architecture™, zobrazovacia architektúra, ktorá kombinuje CrystalBeam™ a CrystalLive™, je založená na S-Vue Transducer™, poskytuje vysoko kvalitný obraz. CrystalBeam™ je nová technológia na formovanie lúču, ktorá prináša vysoko kvalitné rozlíšenie obrazu a väčšiu uniformitu obrazu. CrystalLive™ je najnovší ultrazvukový engine spoločnosti Samsung s vylepšeným spracovaním 2D obrazu, 3D vykresľovaním a spracovaním farebného signálu, vďaka ktorému ponúka mimoriadne kvalitný obraz a efektívnu prácu pri zložitých prípadoch.

 

imagingquality_logo

Vynikajúca kvalita obrazu pre spoľahlivosť a presnosť

 

Získajte pohľad do problému na základe výnimočného obrazu tvoreného novou technológiou Crystal Architecture™. Patentovaná technológia kombinuje vylepšené spracovanie 2D obrazu a detailné spracovanie farebného signálu pre optimalizáciu a zlepšenie kvality obrazu. Špičkový prístroj V6 poskytuje vynikajúcu čistotu obrazu pre lepšiu diagnózu.

icon_shadowhdr

Zlepšenie viditeľnosti skrytej štruktúry v tieňových oblastiach

ShadowHDR™ selektívne používa vysokú a nízku frekvenciu ultrazvuku na identifikáciu tieňových oblastí, ako je hlava plodu alebo chrbtice, kde dochádza k útlmu.

img_shadowhdr_1

icon_clearvision

Zlepšenie kvality obrazu vďaka redukcii šumu

ClearVision redukuje šum a zlepšuje vykreslenie hrán a vytvára tak ostré 2D obrazy pre optimálnu diagnostiku. ClearVision navyše poskytuje optimalizáciu pre konkrétne aplikácie a pokročilé časové rozlíšenie v režime živého skenovania.

img_clearvision_1

icon_hqvision

Zaostrenie rozmazaných oblastí v obraze

HQ-Vision™ zabezpečuje ostrejší obraz tým, že potláča charakteristiku ultrazvukových systemov, ktoré sú mierne rozmazané oproti skutočnosti.

img_shadowhdr_1

icon_mv-flow

Vizualizácia pomalého toku v mikrovaskulárnych štruktúrach

MV-Flow™ ponúka pokročilé farebné zobrazenie na vizualizáciu pomalého prietoku v mikrovaskulárnych štruktúrach. Vysoká snímková frekvencia a pokročilé filtrovanie umožňujú MV-Flow™ poskytnúť detailný pohľad na prietok krvi, vo vzťahu k okolitému tkanivu alebo patológii, so zvýšeným priestorovým rozlíšením.

img_mv-flow

icon_lumiflow

Zobrazenie prietoku krvi v cievach v 3D zobrazení

LumiFlow™ je funkcia, ktorá vizualizuje prietok krvi v trojrozmernej forme a pomáha pochopiť štruktúru krvného toku a štruktúru malých ciev.

img_lumiflow1

icon_sflow width=

Vyšetrenie periférnych ciev

S-Flow™ technológia, ktora pomáha detekovať periférne cievy. Umožňuje presnú diagnózu v prípadoch, keď je vyšetrenie krvného prietoku veľmi ťažké.

img_sflow1

 intelligent_assist

Docielite vyššiu diagnostickú precíznosť s komplexnými nástrojmi

Zdokonaľte svoju každodennú ultrazvukovú diagnostiku s prístrojom V6, všestranným riešením vytvoreným na efektívnu podporu vašich klinických požiadaviek v oblasti všeobecného zobrazovania. Využite naše najnovšie automatizované nástroje, ktoré vám umožnia pracovať s väčšou ľahkosťou a dosahovať spoľahlivé výsledky. Naším cieľom je pomáhať vám pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti o pacientov, a preto je V6 pre vás vynikajúcou voľbou.

 

icon_s-shearwave

Zobrazenie a kvantifikácia tuhosti tkaniva neinvazívnou metódou

S-Shearwave Imaging™ umožňuje neinvazívne hodnotenie tuhých tkanív v rôznych aplikáciách. Farebný elastogram, kvantitatívne merania, možnosti zobrazenia a možnosť výberu oblasti záujmu lekárom sú užitočné najmä pre presnú diagnostiku ochorenia prsníka a pečene.

img_s-shearwave

icon_tai

Kvantitatívne meranie pečeňového tuku pomocou ultrazvuku

TAI™ (Tissue Attenuation Imaging) umožňuje kvantitatívne meranie tkanivového útlmu na vyhodnotenie steatotických zmien pečene.

TSI™ (Tissue Scatter Distribution Imaging) umožňuje kvantitatívne meranie distribúcie tkanivového rozptylu na vyhodnotenie steatotických zmien pečene.

img_tai

icon_hri

Hepato-renálny index s automatickým odporúčaním ROI

HRI™ (Hepato Renal Index) je index pre kvantifikáciu steatózy pečene na základe porovnania echogenity pečeňového parenchýmu a kôry obličiek. EzHRI™ umiestni 2 ROI na pečeňový parenchým a kôru obličiek a poskytne pomer HRI.

img_hri

icon_s-detectforbreast

Analýza vybraných lézií prsníka a správa o hodnotení prsníka

S-Detect™ na vyšetrenie prsníka, ktorý analyzuje vybrané lézie v ultrazvukovom vyšetrení prsníka a zobrazuje údaje tejto analýzy, používa BI-RADS ATLAS* (Breast Imaging-Reporting and Data System, Atlas) na zabezpečenie štandardizovaného hlásenia a pomáha pri diagnostike pomocou zjednodušeného pracovného postupu.

* Ide o registrovanú ochrannú známku spoločnosti ACR a všetky práva sú vyhradené spoločnosti ACR.

img_s-detectforbreast

icon_s-detectforthyroid

Analýza vybraných lézií štítnej žľazy a správa o hodnotení štítnej žľazy

S-Detect™ na vyšetrenie štítnej žľazy, ktorý analyzuje vybrané lézie v ultrazvukovom vyšetrení štítnej žľazy a zobrazuje údaje tejto analýzy, poskytuje štandardizované hlásenia na základe usmernení ATA, BTA, EU-TIRADS a K-TIRADS* a pomáha pri diagnostikovaní pomocou zjednodušeného pracovného postupu.

icon_panoramic

Zobrazenie v rozšírenom zornom poli

Panoramic+ snímky sa zobrazujú ako rozšírené zorné pole, takže používatelia môžu skúmať rozsiahle oblasti, ktoré sa nezmestia na jednu snímku. Panoramic+ zobrazovanie podporuje tiež uhlové snímanie scény lineárnou sondou.

icon_elastoscan

Farebné zobrazenie tuhosti tkanív

Technika pre zobrazovanie elasticity, ElastoScan+™, sleduje premenu tuhosti tkaniva pôsobením vnútorných alebo vonkajších síl a prenáša relatívnu tuhosť na farebný obraz.

icon_estrain

Jednoduchý výpočet pomeru tuhosti medzi dvoma ROI;

E-Strain™ je navrhnutý tak, aby umožnil rýchly a jednoduchý výpočet pomeru pevnosti medzi dvoma záujmovými oblasťami. Jednoduchým nastavením oboch cieľových hodnôt môžete získať presné a konzistentné výsledky a robiť informované rozhodnutia pri mnohých typoch diagnostických postupov.

icon_ceus

Kontrastné ultrazvukové zobrazenie

CEUS+ je technológia kontrastného zobrazenia, ktorá využíva vlastnosti ultrazvukových kontrastných látok. Mikrobublinová kontrastná látka, vpichnutá do tela žilou, podlieha nelineárnej rezonancii v dôsledku ultrazvukovej energie. Okrem nelineárneho signálu generovaného touto metódou je ultrazvukový kontrastný obraz tvorený pomocou harmonického signálu, a využíva sa tak ku diagnostike na základe kontrastných charakteristík v čase.

icon_heartassist

Automatizovaný nástroj na tvorbu správ o diagnostike srdca

Funkcia HeartAssist&trade, založená na technológii Deep Learning, zabezpečuje automatickú klasifikáciu ultrazvukového obrazu na zobrazenie potrebné na diagnostiku srdca a automaticky poskytuje výsledky meraní.

img_heartassist

icon_strain

Kvantifikácia pohybu steny ľavej komory

Strain+ je kvantitatívny nástroj na meranie globálneho a lokálneho pohybu steny ľavej komory (LK). Vo funkcii Strain+ sú zobrazené tri štandardné pohľady na LK a súhrn vo vzore terča na jednej obrazovke pre ľahké a rýchle posúdenie funkcie LK.

img_strain

icon_autoef

Meranie ejekčnej frakcie ľavej komory

AutoEF je funkcia, ktorá pohodlne meria a kvantifikuje ejekčnú frakciu. Výberom troch bodov ľavej komory sa vypočíta objem na konci systoly a na konci diastoly, čo napomáha rýchlemu a efektívnemu posúdeniu funkcie srdca.

img_autoef

icon_stressecho

Hodnotenie a správa o pohybe stien na určenie funkcie srdca a ciev

Balíček StressEcho obsahuje bodovanie pohybu stien a vypracovanie správy. Obsahuje cvičebné StressEcho, farmakologické StressEcho, diastolické StressEcho a voľne programovateľné StressEcho.

img_stressecho

icon_arterialanalysis

Detekcia funkčných zmien kardiovaskulárnych ciev

ArterialAnalysis™ zisťuje funkčné zmeny ciev a poskytuje namerané hodnoty, ako je tuhosť, hrúbka intimy a medie a rýchlosť pulznej vlny krčnej tepny. Vzhľadom na to, že k funkčným zmenám dochádza skôr ako k morfologickým zmenám, táto technológia podporuje včasnú detekciu kardiovaskulárnych ochorení.

img_arterialanalysis

icon_autoimt

Meranie hrúbky intimy a medie jediným kliknutím

AutoIMT je skríningový nástroj na analýzu potenciálneho rizika kardiovaskulárnych ochorení pacienta. Umožňuje ľahké meranie hrúbky prednej aj zadnej steny intimy a medie krčnej tepny obyčajným stlačením tlačidla.

img_autoimt

icon_nervetrack

Vyhľadávanie a detekcia nervov pomocou technológie AI

NerveTrack™ je funkcia, ktorá počas ultrazvukového vyšetrenia detekuje a poskytuje informácie o polohe nervovej oblasti v reálnom čase.

img_nervetrack

icon_needlemate

Zreteľné zobrazenie hrotu ihly

Systém NeedleMate+™ s úplnou presnosťou určuje polohu ihly pri vykonávaní zákrokov, ako sú nervové blokády. Lepšia presnosť a efektivita zákroku je možná vďaka navádzaniu lúčom.

workflow_logo

Optimalizujte pracovné postupy pomocou cenných nástrojov pre úsporu času

V6 je špeciálne navrhnutý tak, aby optimalizoval efektivitu práce zdravotníkov. Najmä vďaka vzdialenej dostupnosti, zjednodušeným pracovným postupom, širšiemu zobrazeniu na obrazovke pre lepší užívateľský zážitok a kompaktnému, ale výkonnému dizajnu s možnosťou napájania z batérie, vďaka čomu je prispôsobiteľný pre rôzne lekárske prostredia.

 

Vypracovanie preddefinovaných protokolov na zefektívnenie testovania

EzExam+™ obsahuje protokoly na vyšetrenia, ktoré sa pravidelne vykonávajú v nemocnici, aby sa znížil počet krokov, ktoré by musel lekár vykonať.

 img_ezexam

Porovnanie predchádzajúceho a súčasného vyšetrenia na paralelné zobrazenie

EzCompare™ automaticky porovná nastavenie snímok, anotácie a bodymarkery z predchádzajúcej štúdie.

img_EzCompare

Sdílení obrázků v reálném čase, diskuse a vzdálené ovládání ultrazvukového systému

SonoSync™ je riešenie pre zdieľanie ultrazvukových snímok v reálnom čase, ktoré umožňuje hlasovú komunikáciu a vzdialené ovládanie pre efektívnu spoluprácu medzi lekármi a sonografistami na rôznych miestach.

img_sonosync

Viacero zobrazovacích režimov

Vyšetrenie možno vykonať pri prezeraní snímok a videí, ktoré sú v rôznych pomeroch strán podľa preferencií užívateľa.

img_expandedview

Prispôsobenie často používaných funkcií na dotykovej obrazovke

TouchEdit umožňuje užívateľovi presunúť často používané funkcie na prvú stránku systému.

img_touchedit

Výber sondy a predstavenie jedným kliknutím

Funkcia QuickPreset umožňuje užívateľovi vybrať najbežnejšie kombinácie sond a predvolieb jedným kliknutím.

img_quickpreset

 

 animation_img_mo

 img_animation_mo1

(1) Ukladanie obrazových dát priamo do USB pamäte

Funkcia QuickSave umožňuje ukladať obrazové dáta na pamäť USB priamo počas vyšetrenia.

img_animation_mo2

(2) Priradenie funkcií tlačidlám v blízkosti trackballu

V závislosti od preferencií používateľa je možné priradiť tlačidlám okolo trackballu funkcie, aby bolo celkové ovládanie systému pre lekárov jednoduchšie a pohodlnejšie.

img_animation_mo3

(3) Použitie systému aj pri výpadku napájania

Funkcia BatteryAssist™ zabezpečuje napájanie systému z batérie, čo užívateľom umožňuje vykonávať vyšetrenie v prípade dočasného výpadku napájania. Umožňuje tiež preniesť ultrazvukový systém na iné miesto a ihneď začať skenovať.

img_animation_mo4

(4) Účinný chladiaci systém

Účinný chladiaci systém ochladzuje ultrazvukový systém tým, že neustále prepúšťa teplo von a tiež znižuje hluk ventilátora.

img_animation_mo5

(5) Eco-friendly živica

Vzduchové potrubie je z ekologickej živice, čo ukazuje snahu spoločnosti Samsung o ekologickejší zajtrajšok.

 

Galerie

Videa

Samsung V6 Vet

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.