NIMOTECH, s.r.o.
V8
Samsung

V8

Unifying intelligence, and performance

Popis

Inteligencia a výkon


Ultrazvukový systém V8 je navrhnutý tak, aby poskytoval pohodlie zdravotníckym pracovníkom aj pacientom, zlepšoval a urýchľoval proces vyšetrenia pacienta. Systém V8 je vybavený technológiou Crystal Architecture™ spoločnosti Samsung a funkciami Intelligent Assist. Systém V8 pomáha zefektívniť vyšetrenia a zvýšiť spoľahlivosť aj v zložitých prípadoch, ako aj uľahčiť oznamovanie výsledkov pacientom.

Nové zobrazovacie technológie založené na technológii Crystal Architecture™

v8_crystal_img-lg

Crystal Architecture™, zobrazovacia architektúra kombinujúca technológie CrystalBeam™ a CrystalLive™, je založená na snímači S-Vue Transducer™, ktorý poskytuje vysokokvalitný obraz. CrystalBeam™ je nová technológia formovania lúča, ktorá poskytuje vysokú kvalitu rozlíšenia obrazu a väčšiu rovnomernosť obrazu. CrystalLive™ je najnovší ultrazvukový motor spoločnosti Samsung s vylepšeným spracovaním 2D obrazu, 3D vykresľovaním a spracovaním farebného signálu, ktorý ponúka výnimočnú kvalitu obrazu a efektívnu prevádzku v zložitých prípadoch.

 

 

 

imagingquality_logo  Vynikajúca kvalita obrazu pre spoľahlivosť a presnosť

Získajte prehľad o probléme vďaka výnimočnému obrazu vytvorenému novou technológiou Crystal Architecture™. Prémiový obrazový engine kombinuje výhody vylepšeného spracovania 2D obrazu, realistického 3D vykresľovania a detailného spracovania farebného signálu.

imagingquality_sub_logo1 Zlepšenie viditeľnosti skrytých štruktúr v zatienených oblastiach

ShadowHDR™ selektívne využíva vysokofrekvenčný a nízkofrekvenčný ultrazvuk na identifikáciu tienistých oblastí, ako je hlava plodu alebo chrbtica, kde dochádza k útlmu.

imagingquality_img1

imagingquality_sub_logo2 Vylepšená kvalita obrazu vďaka redukcii šumu

ClearVision znižuje šum a zlepšuje vykresľovanie hrán, čím vytvára ostré 2D snímky na optimálnu diagnostiku. Okrem toho ClearVision poskytuje optimalizáciu pre konkrétne aplikácie a pokročilé časové rozlíšenie v režime živého skenovania.

imagingquality_img2

imagingquality_sub_logo3 3D zobrazovanie s vysokým rozlíšením

HDVI™¹ je technológia objemového filtrovania, ktorá zlepšuje vizualizáciu hrán a malých štruktúr v 3D dátach. Vylepšené zobrazenie hrán a sýtosť obrazu zobrazujú detaily od uhla otočenia až po tieň plodu.

imagingquality_img3

imagingquality_sub_logo4  Vizualizácia pomalého toku v mikrovaskulárnych štruktúrach

MV-Flow™ ponúka pokročilé farebné zobrazovanie na vizualizáciu pomalého prietoku v mikrovaskulárnych štruktúrach. Vysoká snímková frekvencia a pokročilé filtrovanie umožňujú MV-Flow™ poskytnúť detailný pohľad na prietok krvi vo vzťahu k okolitému tkanivu alebo patológii so zvýšeným priestorovým rozlíšením.

imagingquality_img4

imagingquality_sub_logo5 3D zobrazenie prietoku krvi v cievach

LumiFlow™ je funkcia, ktorá vizualizuje tok krvi v troch rozmeroch a pomáha pochopiť štruktúru toku krvi a štruktúru malých ciev.

imagingquality_img5

imagingquality_sub_logo6 3D anatómia v detailnom a realistickom zobrazení

RealisticVue™ ¹ zobrazuje 3D anatómiu vo vysokom rozlíšení s detailným výrazom a realistickým vnímaním hĺbky. Používateľom voliteľný smer svetelného zdroja vytvára zložito odstupňované tiene pre lepšie definované anatomické štruktúry.

imagingquality_img6

imagingquality_sub_logo7Vizualizácia vnútorných a vonkajších štruktúr pomocou objemového vykresľovania

CrystalVue™¹ je pokročilá technológia objemového vykresľovania, ktorá zlepšuje vizualizáciu vnútorných a vonkajších štruktúr vo vykresľovanom obraze kombináciou intenzity, gradientu a polohy.

imagingquality_img7

intelligent_assist_logo Efektívne vyšetrenie pomocou nástrojov Intelligent Assist

Zjednodušuje úlohy vďaka zabudovaným funkciám Intelligent Assist špecializovaným na pôrodníctvo a gynekológiu. V8 ponúka zdravotníckym pracovníkom funkcie, ktoré šetria čas v dnešnom náročnom pracovnom prostredí. Systém je vybavený celým radom nástrojov, ktoré pomáhajú presne diagnostikovať problémy a dosiahnuť vyššiu efektivitu vyšetrení.

intelligent_assist_logo1  Plánovanie rodičovstva

Meranie veľkosti folikulov na 2D snímke

2D Follicle™ je funkcia na meranie veľkosti folikulov na 2D snímke a na poskytovanie informácií o stave počas riadenej ovariálnej simulácie.
intelligent_assist_img1

Posúdenie rizika neplodnosti

5D Follicle™ identifikuje a meria viacero ovariálnych folikulov počas jedného skenovania. Takto je možné posúdiť veľkosť a stav folikulov počas kontrolovanej ovariálnej simulácie. Táto funkcia využíva 3D objemové údaje, ktoré pomáhajú získať presné merania a znížiť odchýlky.

 intelligent_assist_img2

intelligent_assist_logo2  Biometria plodu v zdravom tehotenstve

intelligent_assist_sub_logo1 Meranie biometrie plodu jedným kliknutím pomocou technológie umelej inteligencie

BiometryAssist™ umožňuje používateľom merať rastové parametre plodu jedným kliknutím počas vyšetrenia.

intelligent_assist_img4

Odhad hmotnosti plodu na kontrolu jeho rastu

5D Limb Vol.™ je poloautomatický nástroj na rýchle a presné meranie objemu ramena alebo stehna z 3 jednoduchých východiskových bodov. Tieto merania sa potom môžu použiť na výpočet presného odhadu hmotnosti plodu a tiež na poskytnutie ďalších informácií o stave výživy plodu.

Meranie mozgu plodu jedným kliknutím

5D CNS+ ™ poskytuje 6 meraní z 3 priečnych pohľadov na mozog plodu s cieľom zvýšiť reprodukovateľnosť meraní a zefektívniť vyšetrenie.

intelligent_assist_img4

intelligent_assist_logo1  Zdravé tehotenstvo diagnostika plodu

Meranie NT pomocou automatickej detekcie strednej sagitálnej roviny

Pri meraní nuchálnej translucencie plodu (NT) v prvých týždňoch tehotenstva poskytuje 5D NT™ automatické zobrazenie strednej agitálnej roviny otáčaním a zväčšovaním snímok.

intelligent_assist_img5

Vyšetrenie srdca plodu vrátane dynamiky prietoku krvi

5D Heart Color™ ¹ identifikuje 9 štandardných rovín srdca s použitím fetálnych údajov STIC a dôležitých informácií o vývoji srdca plodu v súlade s usmernením AIUM. Ponúka tiež špecializované prednastavené, prediktívne kurzory, diagnostické upozornenie a časové body srdcovej diastoly/systoly.

5D Heart Color™¹ zobrazuje 9 štandardných srdcových rovín s použitím údajov STIC plodu a dôležité informácie o vývoji srdca plodu v súlade s odporúčaniami AIUM. Ponúka aj špeciálne predvoľby, prediktívne merania, diagnostické upozornenia a označovanie srdcovej diastoly/systoly v čase.

intelligent_assist_logo4  Bezproblémový pôrod

intelligent_assist_sub_logo2 Podpora pri rozhodovaní o spôsobe počatia dieťaťa

LaborAssist™ je funkcia, ktorá poskytuje informácie o priebehu pôrodu na základe automatického merania uhla AoP (Angle of Progression) a smeru hlavičky plodu. To pomáha pri rozhodovaní o priebehu pôrodu a pri komunikácii s matkou.

Predpovedanie predčasného pôrodu na základe tuhosti cervikálneho tkaniva

E-Cervix™ meria tuhosť tkaniva v krčnej oblasti. Využívanie snímok elasticity na predpovedanie predčasného pôrodu zvyšuje reprodukčnú schopnosť a znižuje odchýlky pomocou priemeru rôznych elastogramov zhotovených v priebehu niekoľkých sekúnd.

intelligent_assist_logo1  Gynekológia a vyšetrenie prsníkov

Analýza vybranej lézie prsníka a následné vytvorenie správy o tejto lézii

S-Detect™ pre prsník analyzuje vybrané lézie prsníka a zobrazuje analyzované údaje pomocou systému BI-RADS ATLAS*, ktorý poskytuje štandardizované hlásenia na zjednodušenie vyšetrenia.

*BI-RADS ATLAS: Breast Imaging-Reporting and Data System, Atlas, je registrovaná ochranná známka spoločnosti ACR a všetky práva sú vyhradené spoločnosťou ACR.
intelligent_assist_img6

Klasifikácia nádorov vaječníkov

IOTA-ADNEX * je riešením klasifikačnej skupiny IOTA pre rakovinu vaječníkov. Pomocou modelu ADNEX sa vykonajú všetky postupy od počiatočného skenovania až po záverečnú správu.

*IOTA-ADNEX: International Ovarian Tumor Analysis-Assessment of Different NEoplasias in the adnexa

 workflow_logo  Jednoduchšie vyšetrenia vďaka prepracovaným pracovným postupom a dizajnu

Zjednodušte si deň zefektívnením pracovných postupov pomocou praktických funkcií a riešení v aplikácii V8, ktoré redukujú zložité úlohy na niekoľko krokov a stlačení klávesov. Zjednodušené, ale presné zobrazenie naskenovaných údajov zlepšuje používateľský zážitok z práce s V8. Ergonomický dizajn efektívne využíva pracovné prostredie na zabezpečenie užitočnosti a produktivity.

Porovnanie predchádzajúcich a aktuálnych vyšetrení na jednom displeji

EzCompare™ automaticky porovnáva nastavenia snímok, anotácie a značky tela z predchádzajúceho vyšetrenia.

workflow1_img1

Jednoduchý prenos ultrazvukových snímok a videí plodu

HelloMom™ umožňuje tehotným ženám a ich rodinným príslušníkom sťahovať ultrazvukové snímky plodu jednoduchým naskenovaním QR kódu pomocou smartfónu, čím sa znižuje potreba inštalácie samostatnej aplikácie.

workflow1_img2

Viacero režimov zobrazenia

Skúmanie možno vykonávať pri prezeraní obrázkov a videí, ktoré majú rôzne pomery strán podľa preferencií používateľa.

workflow1_img3

Výber sondy a predvoľby jedným kliknutím

workflow2_img1

Funkcia QuickPreset umožňuje používateľovi vybrať najbežnejšie kombinácie sônd a predvolieb jediným kliknutím.

Jednoduchá manipulácia s objemovými údajmi pomocou dotykového displeja

workflow2_img2

TouchGesture intuitívne otáčanie, zväčšovanie, orezávanie a posúvanie 3D obrázkov priamo na dotykovej obrazovke

Prispôsobenie často používaných funkcií dotykovej obrazovky

workflow2_img3

TouchEdit umožňuje používateľovi presunúť často používané funkcie na prvú stránku systému.

workflow3_mainimg

workflow3_img1

(1) 14" naklápacia dotyková obrazovka

Naklápací dotykový displej Samsung sa dá nastaviť tak, aby vyhovoval preferenciám používateľa pri snímaní v akomkoľvek prostredí.
workflow3_img2

(2) Priradenie funkcií tlačidlám v blízkosti trackballu


V závislosti od preferencií používateľa možno tlačidlám okolo trackballu priradiť funkcie, ktoré lekárovi uľahčia a spríjemnia celkovú obsluhu systému.

workflow3_img3

(3) Ukladanie obrazových údajov priamo do pamäte USB

Funkcia QuickSave umožňuje ukladať obrazové údaje do pamäte USB priamo počas vyšetrenia.

 

workflow3_img4

(4) Používanie systému aj počas výpadku prúdu

BatteryAssist™ poskytuje systému napájanie z batérie, čo umožňuje používateľom vykonávať vyšetrenia v prípade dočasného výpadku napájania. Umožňuje tiež presunúť ultrazvukový systém na iné miesto a okamžite začať skenovať.

 

workflow3_img5

(5) Účinný chladiaci systém

Účinný chladiaci systém ochladzuje ultrazvukový systém neustálym vypúšťaním tepla a tiež znižuje hluk ventilátora.

 

 

Galéria

Videá

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.