NIMOTECH, s.r.o.
V8
Samsung

V8

Unifying intelligence, and performance

Popis

v8_emphasis_img  Spája inteligenciu a výkon

Ultrazvukový systém V8 kombinuje vysokú kvalitu obrazu, možnost efektivného a zároveň jednoduchého vyšetrenia, čo umožňuje technológia Intelligent Assist a prepracovaný pracovný postup, aby splnil podmienky dnešných náročných vyšetrení. Prepracovaný, ergonomický design je ukážkou dôkladného spracovania spločnosti Samsung a toho, že komfort pri používání je pre užívateľa dôležitá. Neustále hľadáme nové zpôsoby, ako pomosť lekárom získať spoľahlivé výsledky s lepšou kvalitou obrazu, väčšou presnosťou a vyššou efektivitou práce.

Nové zobrazovacie technológie založené na architektúre Crystal Architecture™

v8_crystal_img Crystal Architecture™, zobrazovacia architektúra, ktorá kombinuje CrystalBeam™ a CrystalLive™, je založena na S-Vue Transducer™, poskytuje vysoko kvalitný obraz. CrystalBeam™ je nová technológia formovania lúča, ktorá prináša vysoko kvalitné rozlíšenie obrazu a väčšiu jednotnosť obrazu. CrystalLive™ je najnovšie ultrazvukové zariadenie spoločnosti Samsung s vylepšeným spracovaním 2D obrazu, 3D vykresľovaním a spracovaním farebného signálu, vďaka ktorým ponúka mimoriadne kvalitný obraz a efektívnu prácu pri zložitých prípadoch.

 

imagingquality_logo  Vynikajúca kvalita obrazu pre spoľahlivosť a presnosť vyšetrenia

Získajte náhľad do problému na základe výnimočného obrazu tvoreného novou technológiou Crystal Architecture™. Prémiové zobrazovacie jadro kombinuje výhody vylepšeného spracovania 2D obrazu, realistické 3D vykresľovanie a detailné spracovanie farebného signálu.

imagingquality_sub_logo1  Zlepšená viditeľnosť skrytých štruktúr v tienených oblastiach

ShadowHDR™ selektívne používá vysokú a nízku frekvenciu ultrazvuku k identifikácii tienených oblastí, ako je hlava plodu alebo chrbtice, kde dochádza k útlumu.

imagingquality_img1

imagingquality_sub_logo2  Zaostrenie rozmazaných oblastí na obrázku

HQ-Vison™ zaisťuje ostrejší obraz tým, že potlačuje charakteristiku ultrazvukových snímkou, ktoré sú mierne rozmazané oproti skutočnosti.

imagingquality_img2

imagingquality_sub_logo3  Zlepšenie kvality obrazu vďaka redukcií šumu

ClearVision redukuje šum a zlepšuje vykreslenie hrán a vytvára ostré 2D obrazy pre optimálnu diagnostiku. ClearVision naviac poskytuje optimalizáciu pre konkrétnu aplikáciu a pokročilé časové rozlíšenie v režime živého skenóvania.

imagingquality_img3

imagingquality_sub_logo4  Vyšetrenie periférnych ciev smerovým Power Dopplerem

S-Flow™, smerová technológia Power Doppler, pomáha detekovať periférne cievy. Umožňuje presnú diagnózu v prípadoch, kde je vyšetrenie krvného prietoku velmi obtiažné.

imagingquality_img4

imagingquality_sub_logo5  Vizualizácia pomalého toku v mikrovaskulárnych štrukturách

MV-Flow™ ponúka pokročilé farebné zobrazenie pre vizualizáciu pomalého prietoku v mikrovaskulárnych štruktúrach. Vysoká snímková frekvencia a pokročilé filtrovanie umožňuje MV-Flow™ poskytnúť detailný pohľad na prietok krvy, vo vzťahu k okolitému tkanivu alebo patológiu, so zvyšeným priestorovým rozlíšením.

imagingquality_img5

imagingquality_sub_logo6  Zobrazenie prietoku krvy v cievach s 3D efektom

LumiFlow™ je funkcia, ktorá vizualizuje prietok krvy v trojrozmernej podobe a pomáha pochopiť štruktúru krevného toku a štruktúru malých ciev.

imagingquality_img6

intelligent_assist_logo  Efektívne vyšetrenie s nástrojom Intelligent Assist

Zjednodušte si obsluhu a zvýšte presnosť vyšetrenia vďaka vstavanej funkcie Intelligent Assist. V8 podporuje lekára poloautomatickými funkciami, ktorá im pomáha v rozhodovaní. Systém je vybavený radou nástrojov, ktoré pomáhajú presne diagnostikovat problémy a urychľuje priebeh samotného vyšetrenia.

 

 

Kvalifikácia pohybu steny ľavej komory

Strain+ je kvantitatívny nástroj pre meranie globálneho a lokálneho pohybu steny ľavej komory (LK). Vo funkcii Strain+ sú zobrazené tri štandardné pohľady na LK a súhrn vo vzoru terča na jednej obrazovke pre jednoduché a rychlé posúdenie funkcie LK.

intelligent_assist_img2-lg

Hodnotenie a informácie o pohybu stien pre určenie funkcie srdca a ciev

Balíček StressEcho obsahuje skórovanie pohybu stien a vytvorenie správy. Obsahuje cvičebné StressEcho, farmakologické StressEcho, diastolické StressEcho a voľne programovateľné StressEcho.

Detekcia funkčných zmien kardiovaskulárnych ciev

ArterialAnalysis™ zisťuje funkčné zmeny ciev a poskytuje namerané hodnoty, ako je tuhosť, hrúbka intimy, priemer a rýchlosť pulznej vlny krčnej tepny. Vzhľadom k tomu, že k funkčným zmenám dochádza skôr, ako ku zmenám morfologickým, táto technológia podporuje včasnú detekciu kardiovaskulárnych ochorení.

intelligent_assist_img3-lg

Meranie hrúbky intimy a priemeru jediným kliknutím

AutoIMT je screeningový nástroj pre analýzu potenciálneho rizika kardiovaskulárných ochorení pacienta. Umožňuje jednoduché meranie hrúbky prednej a zadnej steny intimy a priemeru krčnej tepny jednoduchým stlačením tlačítka.

intelligent_assist_sub_logo2  Vyhľadávanie a detekcia nervov pomocou technológie AI

NerveTrack™ je funkcia, ktorá behom ultrazvukového vyšetrenia detekuje a poskytuje informácie o polohe nervovej oblasti v reálnom čase.

intelligent_assist_img4-lg

Zreteľné zobrazenie hrotov ihly

Systém NeedleMate+™ s úplnou presnosťou určuje polohu ihly pri realizovaní zákroku, ako sú nervové blokády. Lepšia presnosť a efektivita zákrokov je možná vďaka navádzaniu lúča.

 

 workflow_logo  Jednoduchšie vyšetrenie vďaka prepracovaným pracovným postupom a designu

Uľahčite si deň zefektivnením pracovných postupov pomocou praktických funkcií a riešení v systéme V8, ktoré redukuje zložité úlohy len na pár krokov a stisknutí kláves. Zjednodušeným, ale presným zobrazením dat zo skénovania sa zlepšuje užívateľský zážitok z používania systému V8. Ergonomický design efektívne využíva pracovné prostredie, aby bola zaistená užitočnost a produktivita.

Zostavenie preddefinovaných protokolov pre zefektívnenie vyšetrení

EzExam+™ obsahuje protokoly pre vyšetrenia, ktoré sa v nemocnici pravidelne vykonávajú, aby se znížil počet krokov, ktoré by musel lékar vykonať.

workflow1_img1

Prístup do RIS z prehliadača ultrazvukového systému

RIS Browser je funkcia, ktorá umožňuje prístup do informačného systému prostredníctvom prehliadača zabudovaného v systéme bez nútnosti precházať k počítaču po vyšetrení.

workflow1_img2

Možnosť roztiahnutia urobených snímkov

Vyšetrenie je možné vykonávať pri prehliadaní snímkov a videí, ktoré sú v rôznych pomeroch strán podľa preferencií uživateľa.

workflow1_img3

Porovnávanie predchádzajúceho a súčasného vyšetrenia na jednom displeji

EzCompare™ automaticky porovná nastavenie snímkov, anotácie a telesné značky z predchádzajúceho vyšetrenia.

workflow2_img1

Výber sondy a prednastavenie jedným kliknutím

Funkcia QuickPreset umožňuje uživateľovi vybrať nejbežnejšie kombinácie sond a predvolieb jedným kliknutím.

workflow2_img2

Prispôsobenie často používaných funkcií na dotykovej obrazovke

TouchEdit umožňuje uživateľovi presunúť často používané funkcie na prvnú stránku systém.

workflow2_img3

workflow3_mainimg

workflow3_img1

(1) 14“ naklápacia dotyková obrazovka

Naklápacú dotykovú obrazovku Samsung je možné nastaviť tak, aby vyhovovala preferenciám užívateľa pri prehliadaní v akómkoľvek skenovacom prostredí.

workflow3_img2

(2) Priradenie funkcií tlačítkam v blízkosti trackballu

V závislosti na preferenciách uživateľa je možné priradiť tlačítkam okolo trackballu funkcie, aby bolo celkové ovládanie systému pre lekára jednoduchšie a pohodlnejšie.

workflow3_img3

(3) Ukladanie obrazových dat priamo do USB pamäte

Funkcia QuickSave umožňuje ukladať obrazové data na pamäť USB priamo behom vyšetrenia.

workflow3_img4

(4) Použitie systému aj pri výpadku napájania

Funkcia BatteryAssist™ zaisťuje napájanie systému z batérie, čo uživateľovi umožňuje vykonávať vyšetrenie v prípade dočasného výpadku napájania. Umožňuje tiež preniesť ultrazvukový systém na iné miesto a ihneď začať skenovať.

workflow3_img5

(5) Účinný chladiaci systém

Účinný chladiaci systém ochladzuje ultrazvukový systém tým, že neustále prepúšťa teplo von a tiež znižuje hluk ventilátorov.

 

 

Galéria

Poptávka

Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.

Close

Zobrazit cenu

Mám zájem o zaslání cenové nabídky na e-mail:

Zpráva byla v pořádku odeslána. Děkujeme.